Tenthuiseigenaren en Seizoenplaatshouders samen verder

Galerij

De ledenvergadering van de Vereniging van Tenthuiseigenaren Stortemelk heeft op 17 maart j.l unaniem besloten verder te gaan onder de naam: “Vereniging van Tenthuiseigenaren en Seizoensplaatshouders Stortemelk” Daarmee is de wens van de laatste ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van … Lees verder

Straks geen heli meer voor ziekenvervoer

U moet met spoed naar het ziekenhuis aan de wal? Over een jaar zal de helikopter op Vlieland niet langer meer voor u klaarstaan, heeft het ministerie van Defensie laten weten. Het wil stoppen met het vervoer van zieken  van de Friese Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. De reddingshelikopters die daarvoor worden gebruikt, worden afgestoten.

Daarmee zal een einde komen aan 37 jaar helikoptervervoer voor noodgevallen vanaf Vlieland,Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Defensie zegt dat deze taak een te grote belasting vormt voor zijn helikoptercapaciteit. Patiëntenvervoer per heli zal voortaan geen kerntaak meer zijn voor Defensie.

Behalve voor de bewoners van de eilanden heeft dit besluit ook gevolgen voor de bezoekers. De kampeerder op Stortemelk die een acute blinde darmontsteking oploopt, zal vanaf volgend jaar op een andere manier vervoerd moeten worden naar het ziekenhuis in Leeuwarden of Harlingen.

Het ministerie van Volksgezondheid zoekt samen met de regio en met hulp van Defensie naar een oplossing voor het patiëntenvervoer. Defensie stopt pas met het patiëntenvervoer als die oplossing er is.

Het opsporen en redden van drenkelingen uit zee en jachtvliegers die hun toestel boven zee hebben moeten verlaten, blijft wel een taak van Defensie. Ook kunnen de Waddeneilanden blijven rekenen op militaire bijstand bij rampen en zware ongevallen.

 

Aan en afmelden seizoenplaatsen eenvoudiger en klantvriendelijker

Stortemelk heeft het verplichte aan- en afmelden voor houders van seizoenplaatsen aanzienlijk vereenvoudigd.  Aan- en afmelden blijft wel verplicht. Zowel voor seizoenplaatshouders zelf als voor eventuele andere kampeerders die gebruik maken van hun seizoenplaats. Die verplichting is aan Stortemelk opgelegd door de Gemeente met het oog op de veiligheid van de gasten van Stortemelk bij eventuele calamiteiten.

Belangrijkste wijziging is dat de seizoenplaatshouder aan het begin van het seizoen het aanwezigheidslabel ontvangt en deze pas weer inlevert aan het einde van het seizoen. Aan- en afwezigheid moeten telkens via email gemeld worden.

Tot vorig seizoen moest een seizoenplaatshouder telkens bij aankomst en vertrek naar de receptie. Zo kon het gebeuren dat je in één seizoen 15 keer een aanwezigheidslabel op moest halen, borg betalen,label inleveren en borg weer terug krijgen. Over die werkwijze werd veel geklaagd en gemopperd. Zowel bij de receptie als bij het bestuur van de Vereniging Vrienden van Stortemelk Vlieland.

Met ingang van dit seizoen is het dus een stuk eenvoudiger en klantvriendelijker geworden.

Bij aanwezigheid hangt de seizoenkampeerder het aanwezigheidslabel buiten zichtbaar aan de tent. Bij afwezigheid kan het aanwezigheidslabel in de tent bewaard worden of mee genomen worden naar de wal. De seizoenplaatshouder blijft wel verantwoordelijk voor het label en bij verlies wordt de 50 Euro borg niet terugbetaald. Gasten van de seizoenplaatshouder moeten zich wel aan- en afmelden. Bij aankomst krijgt de gast van een seizoenplaatshouder een papieren aanwezigheidslabel en levert die bij vertrek weer in. Hiervoor is géén borg verschuldigd. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt geadviseerd minimaal 24 uur van tevoren aankomstdatum en (verwachte) vertrekdatum via email door te geven.

Met nieuw beleid is het altijd even wennen. Voor de seizoenplaatshouders, maar ook voor Stortemelk. Daarom zal bij eventuele problemen altijd eerst contact opgenomen worden met de kampeerder. De regel blijft dat, wie zich niet houd aan de regels, de seizoenplaats kwijt kan raken.

Ruzie over veerdienst eindelijk beslecht

De onrust over de toekomst van de veerverbinding is voorbij. Na langdurig juridisch getouwtrek tussen Rederij Doeksen en de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) werd op 3 april een deal gesloten. Deze komt erop neer dat Doeksen het monopolie houdt op de vaart op Vlieland en Terschelling. De veerverbinding is voor de komende 15 jaar veiliggesteld.

EVT trekt zich terug,  Doeksen neemt de schepen over. Een schikkingsarrangement met de Staat levert EVT nog eens 9 miljoen euro op. In ruil daarvoor trekt EVT alle juridische procedures in. De overeenkomst is tot stand gekomen na bemiddeling door staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur.

Volgens Mansveld zal ook de zeggenschap van de eilandbewoners op de veerdienst worden versterkt. Ze krijgen invloed op zaken als het vervoerplan, de dienstregeling en de dienstverlening aan de passagiers.

In hoeverre ook vaste bezoekers, zoals seizoenkampeerders op Stortemelk, wat in de melk te brokken krijgen, moet nog blijken. De Vereniging Vrienden van Stortemelk heeft al een vertegenwoordiging in het Klantenpanel van Rederij Doeksen.

De opluchting op Vlieland is groot. Als gevolg van het conflict tussen de aloude vervoerder Doeksen en nieuwkomer EVT dreigde gesneden te worden in het vaarschema op het eiland. De vrees daarvoor is nu voorbij.

Into The Great Wide Open komt er weer aan

Zoals gewoonlijk gingen ook dit jaar de (6000) kaartjes voor Into The Great Wide Open als warme broodjes over de toonbank. Het Vlielandse festival, dat dit jaar op 5,6 en 7 september plaats vindt, was op 25 januari meteen uitverkocht.

Het voorjaarsfestival Here Comes The Summer, op Stortemelk in en om De Bolder, vindt plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei. De kaartverkoop hiervoor start op zaterdag 15 maart via www.intothegreatwideopen.nl. De organisatie stelt ‘goeie bands, een uitdagend kinderprogramma, eten en dansen’ in het vooruitzicht.

Oorlog over Waddenveer gaat nog even door

Alles wees erop dat de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT), de concurrent van Doeksen, per 1 februari de vlag zou moeten strijken. Maar op 30 januari stak het gerechtshof in Den Haag daar een stokje voor: EVT mag blijven varen op Terschelling.
De vraag is of verliezer Doeksen zijn aanvankelijke dreigement om te gaan snijden in de vaardiensten op Terschelling en Vlieland zal gaan uitvoeren. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu gaat binnenkort praten met de kemphanen Doeksen en EVT en de beide belanghebbende gemeenten. Ze wil in dat overleg bekijken ‘welke andere mogelijkheden er nog zijn om alsnog de continuïteit van de veerverbindingen te garanderen.’
Op Vlieland heerst flinke onrust sinds vorig jaar de veerbotenoorlog tussen beide rederijen escaleerde. Doeksen zegt verliezen te leiden op de vaart naar de Waddeneilanden doordat EVT – deze vaart alleen op Terschelling – voor oneerlijke concurrentie zou zorgen. De Harlingse reder kondigde vorig jaar bezuinigingsmaatregelen aan, waaronder het snijden in de vaart op Vlieland. De bereikbaarheid van het Waddeneiland dreigt daarmee te verschralen.
Dit vooruitzicht leidde tot een ingreep van de staatssecretaris. Zij oordeelde dat de markt voor de vaart op beide eilanden te klein is voor twee partijen en gaf Doeksen per 1 februari het alleenvertoningsrecht. Mansvelds ingreep hield stand bij de rechtbank, maar met een spoedappèl bij het Hof heeft EVT nu wel succes. Het Hof in Den Haag vond het besluit van de staatssecretaris voorbarig en onrechtmatig.
Mansveld beraadt zich nog op de mogelijkheid om in cassatie te gaan. Ook is het nog wachten op het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dat de eerder verleende exclusieve gunning van de veerdiensten aan Doeksen zal toetsen. EVT vecht deze beslissing aan. Deze uitspraak wordt pas volgend jaar verwacht.
Wordt vervolgd.